Shoshana

19 tekstów – auto­rem jest Shosha­na.

Nie szu­kaj , a znajdziesz. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 maja 2011, 23:33

Ona była słońcem dla niego.
A on dla niej.

Dwa słońca to za dużo w małej do­mowej galaktyce. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 grudnia 2010, 19:52

Kocham zimę.

Przy­naj­mniej już nikt nie ma­rudzi że żyje­my w sza­rej rzeczywistości. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 2 grudnia 2010, 21:47

Po co owi­jać prawdę w bawełne.
Szko­da bawełny. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 28 listopada 2010, 19:17

Praw­dzi­wa ko­bieta ma seks w so­bie , nie na sobie. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 29 października 2010, 14:42

Miłość nas og­ra­nicza. Może właśnie dzięki te­mu og­ra­nicze­niu nie spa­damy w przepaść. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 października 2010, 01:15

Wciąż myśle o tym żeby o to­bie nie myśleć... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 29 maja 2010, 11:13

''Czas leczy ra­ny'' ulu­biona for­mułka wszys­tkich ludzi którzy chcą nas po­cie­szyć.Dla mnie brzmi bar­dziej jak no­wy slo­gan rek­la­mowy pol­skiej służby zdrowia... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 maja 2010, 07:35

Gdy wkońcu zaczy­nasz być sobą zos­ta­jesz os­karżony o to że uda­jesz ko­goś innego. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 19 maja 2010, 09:21

Jed­nej spełnionej miłości nie wys­tar­czy na całe życie.To ta nies­pełniona to­warzyszy nam do końca. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 17 maja 2010, 12:33
Shoshana

Jestem. Żyje. Myśle. Tańcze. Czuje. Jestem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shoshana

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność